Schooljaar van start!

Eerste schooldagen 2017-2018

Lesrooster:

We streven er naar de rooster zo spoedig mogelijk te plaatsen. Er staat op dit moment een conceptrooster in Magister. Vanwege de vele activiteiten van de eerste klas zal ook het rooster van de andere klassen er deze eerste week anders uitzien.

Boeken:

De schoolboeken worden door de firma Van Dijk thuisbezorgd.

Klas 1:

Zie informatieboekje

Klas 2 tot en met 6:

Maandag 4 september
08.25 – Herexamens klas 2-3-4-5 en inhalen klas 5 WIB>WIA

Dinsdag 5 september
Start lessen volgens rooster in Magister

Donderdag 7 september
Bowlen klas 3; ouders worden nog nader geïnformeerd