Presentatieavond PWS

De afkorting PWS is in de loop der jaren voor havo en vwo een gevleugeld begrip geworden. Zij staat voor ‘profielwerkstuk’ en werd bij de invoering van de Tweede Fase ook wel ‘meesterproef’ genoemd. Leerlingen uit de eindexamenklassen (en soms ook het jaar ervoor) doen een groot onderzoek en leggen daar verslag van.

Voor veel leerlingen is het PWS de grootste opdracht die ze in het voortgezet onderwijs uitvoeren. Niet raar dus dat scholen in het eindstadium leerlingen onderzoeksresultaten laten presenteren voor een ruimer publiek dan hun docenten. Het Felisenum vormt hierop geen uitzondering.

Op dinsdagavond 19 december 2017 presenteerden onze eindexamenkandidaten voor een publiek van voornamelijk familie en bekenden hun PWS. De avond was verdeeld in drie fases: het eerste deel voor alle geïnteresseerden in de aula, het tweede deel in kleinere groepen in leslokalen en het derde deel weer voor iedereen in de aula.

In de wandelgangen hoorde uw reporter veel positieve geluiden. Een flink aantal bezoekers vond het opvallend dat de meeste leerlingen echt volledig uit het hoofd vertelden. Daarnaast waren er veel bezoekers die de diversiteit van de onderwerpen interessant vonden.

De avond werd afgesloten met de bekendmaking van de PWS’en die ingezonden worden voor de KNAW-onderwijsprijs. Zou het Felisenum net als in 2009 en 2015 in de prijzen vallen? We wachten het af.