Genoeg. Genoeg. Een monument voor Edo Velema.

Ter nagedachtenis aan oud-conrector Edo Velema zijn wij een crowdfunding actie gestart om een monument voor hem in school te kunnen bekostigen.

Dit monument bestaat uit een zogenaamde lichtregel, de projectie van een dichtregel in de hal van onze school, waarbij de keuze viel op een tekst van Edo’s vriend Menno Wigman:

Genoeg. Genoeg. Nu geen gedichten meer. De dag is als een dag, en dat is dat.

Om het benodigde bedrag van €5000 bijeen te krijgen is sinds afgelopen vrijdag bij Doneerdoel onze pagina in de lucht. De eerste reacties geven moed: er kwam in enkele dagen al meer dan €1700 binnen. De IJmuider Courant heeft ook een artikel aan deze actie gewijd.

Op vrijdag 25 mei wordt de lichtregel plechtig onthuld. Nadere bijzonderheden volgen. Wij houden u op de hoogte.

We hopen dat velen zich geroepen voelen iets bij te dragen!

Bij een donatie van 25 euro of meer kunt u deel uitmaken van dit monument: schrijf de dichtregels in blauw of zwart op een wit papier en mail een foto hiervan naar r.vandenberg@felisenum.nl. Dank voor al uw giften namens de organisatoren!