Cambridge diplomering 2018

Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 11 juni jongstleden hebben 77 leerlingen uit de vijfde en zesde klas hun welverdiende Cambridge English certificaat in ontvangst genomen. Na een openingswoord door de rector werden alle leerlingen persoonlijk toegesproken door de sectie Engels. Daarna kon met CPE of CAE certificaat en een mooie roos op zak worden nagepraat onder het genot van een glaasje fris. We zijn trots op onze leerlingen, want voor het behalen van deze wereldwijd erkende certificaten is een behoorlijke inspanning vereist. Voorafgaand aan een pittig mondeling en schriftelijk examen hebben de leerlingen extra lessen Engels gevolgd en flink geoefend op alle vaardigheden.