Monument Edo Velema

Op vrijdag 25 mei vond ’s avonds de onthulling plaats van het monument voor Edo Velema, een door kunstenaar Birthe Leemeijer vervaardigde Lichtregel.

Voorafgaand was er in de tuin een intieme herdenkingsplechtigheid in aanwezigheid van zo’n zeventig belangstellenden.
Docenten Marius Jaspers en Jaap de Jonge maakten in persoonlijke memoires duidelijk wat Edo Velema voor hen tot zo’n bijzonder mens en unieke collega maakte; Rebecca van den Berg bracht met haar strijkkwintet een muzikaal eerbetoon aan Edo, een trouw bezoeker van haar concerten.

Daarna verplaatste het gezelschap zich naar de entree van de school, waar het gedicht ‘Onbegonnen werk’ van Menno Wigman reeds ingelijst hing. Er werd kort stilgestaan bij diens overlijden, kort nadat hij had toegezegd op deze avond zelf het gedicht voor te dragen.

Het heeft niet zo mogen zijn.

Vervolgens was het aan Birthe Leemeijer een toelichting te geven op het scheppingsproces, dat in nauwe samenspraak met de initiatiefnemers culmineerde in de gekozen projectie. Na een korte poëzievoordracht door oud-leerlingen MaartenJan Hoekstra, Laurence Herfs en Daan Kloosterhuis werd de beamer dan eindelijk in werking gezet en trokken de eerste handschriften in feestelijke processie over de muur.

N.B. De organisatoren betreuren het dat het door de privacyregels van Doneerdoel.nl onmogelijk was iedereen die heeft

bijgedragen persoonlijk te bedanken en uit te nodigen. Gelukkig zal het kunstwerk voortaan dagelijks te bewonderen zijn voor iedereen die het wenst te zien.