Week van ‘jezelf zijn’

Op vrijdag 14 december wordt Paarse Vrijdag gevierd. Deze dag staat bekend als een soort ‘homovrijheidsdag’, maar dat is niet de kern. Paarse Vrijdag is een dag voor iedereen. Het gaat namelijk om individuele vrijheid, zonder aannames en zonder vooroordelen.

Op een school hebben we met vele vormen van interactie te maken. Die interactie verloopt niet altijd soepel. Het is niet simpel om jezelf te zijn in een groep: je ondervindt soms groepsdruk of je wordt geconfronteerd met stereotypen. Wij willen dat onze leerlingen zorgeloos en vrij naar school kunnen, en zich hier vrij kunnen uiten. Ons doel voor vrijdag is zoveel mogelijk mensen in het paars te krijgen. Leerlingen en personeelsleden vragen wij om trots dit gebaar te dragen. Misschien in eerste instantie niet voor zichzelf, maar sowieso voor hun medemens.

In de afgelopen weken is er een mooi programma samengesteld voor Paarse Vrijdag. Bij het samenstellen van dit programma stond voor ons een aantal kernwoorden centraal: zelfexpressie, communicatie en ambiance. Wij hebben ons voornamelijk gericht op het creëren van een natuurlijke en ontspannen sfeer, zodat het voor elke leerling een fijne dag zal zijn.

Het programma is breder dan de dag zelf en is verspreid over de gehele week, de focus ligt uiteraard op de vrijdag zelf. Zo zullen er groepsgesprekken zijn in de mentoruren van de eerste klassen, en gaan alle derde klassen naar de voorstelling Let’s talk about … inclusief nagesprek.

Namens de Paarse-Vrijdag-commissie,

Bram Kroon
(Leerling 6e klas)