Forum Felisenum 4 maart

Sectie klassieke talen organiseert lezingenavond
Heeft u zelf nooit klassieke talen gehad maar bent u wel geïnteresseerd? Of baalt u dat het alweer enige tijd geleden is dat u zich heeft kunnen verdiepen in de klassieken? Of bent u gewoon nieuwsgierig naar het nut van de klassieken, want waarom leren we deze vakken nog altijd op het gymnasium in deze hypermoderne en innovatieve 21e eeuw?
Kom dan op maandag 4 maart naar het Gymnasium Felisenum en laat u tussen 20.00 en 21.00 inspireren door een lezing over de klassieken. Meer over de inhoud van de lezing leest u hiernaast. Vanaf 19.30 staat de koffie en thee voor u klaar. Neem vooral uw ouders, kinderen, buren en welke andere geïnteresseerden ook maar mee! Iedereen is welkom en de toegang is gratis!

De Romeinen in Velsen
Door Arjen Bosman
Waarom kwamen de Romeinen naar Velsen? En waarom zijn ze vervolgens weer vertrokken? Wat hadden ze hier te doen en wat kan afgeleid worden uit de archeologische vondsten uit de Romeinse tijd? Welke bronnen kunnen gebruikt worden bij het onderzoek naar de Romeinen in Velsen en op welke manier kunnen ze gedateerd worden? Dit zijn de belangrijkste vragen die Arjen Bosman zal bespreken. Ook de verhouding tussen de Romeinen en de toenmalige lokale bevolking speelt uiteraard een belangrijke rol in het geheel.
Arjen Bosman is eigenaar van Military Legacy. Hij is gespecialiseerd in 20e-eeuwse Nederlandse krijgsgeschiedenis en Romeins militair erfgoed. Tevens is hij auteur van het boek “Rome aan de Noordzee: burgers en barbaren te Velsen.”