Jaap Robben is communicatie-expert

Op donderdag 7 maart werd op Gymnasium Felisenum de jaarlijkse schrijversavond gepresenteerd. In de kern is dit een openbare ontmoeting tussen zesdeklassers en een gerenommeerd schrijver. Dit jaar was Jaap Robben de genode gast: onder andere dichter en romanschrijver, bekend van boeken zoals Birk en Zomervacht.

Het eerste onderdeel ging onder andere over de dichtbundel Als iemand ooit mijn botjes vindt. Hierin werd duidelijk hoe associatief Robben tewerk gaat. Associatief vanuit veelal sociaal-emotionele observaties, maar ook vanuit onze moedertaal. Later op de avond illustreerde Robben hoe een begingedachte uiteindelijk tot een totaal ander gedicht leidt.

Vervolgens kwam Birk ter sprake. Heel snel werd duidelijk dat alle zesdeklassers dit boek kenden: een boek waarin relationele adolescentiekwesties in een soort miniatuursetting zijn gezet. Door die aanpak worden zaken uitvergroot die normaliter ondersneeuwen in de stortvloed van ervaringen die een adolescent heeft. Robben raakte hier echt begeesterd: zijn interviewer kreeg een demonstratie van hoe ongemak/schaamte kan werken door alleen maar te wijzen en dichterbij te komen. De kern: “Wanneer zegt iemand ‘nee’ of ‘hou op’?” En in deze theatrale interactie leek iedereen vergeten te zijn dat de interviewer nooit ‘ja’ had gezegd. Robben stopte dat gegeven fijntjes in een bijzin.

Bij de bespreking van Robbens recentste roman Zomervacht werd iets anders duidelijk. Robben is geen geïsoleerde ‘alleenheerser’ in zijn werk. Hij blijkt de kunst van bijstellen op grond van feedback zeer goed te beheersen. Reacties van zijn uitgever of illustrator worden meegenomen in het herschrijven als hij er de zinvolheid van inziet. Op het Felisenum weten de zesdeklassers nu dat een kaft kan leiden tot een nèt iets ander boek.

Na de pauze was het tijd voor een klein solo-optreden van Robben en publieksvragen. De vragen van de zesdeklassers waren direct en vanuit een oprechte behoefte aan toelichting. Robben ging daar virtuoos en als een bijna volleerd docent mee om. Mooiste opmerking die uw verslaggever heeft gehoord uit de mond van een zesdeklasser: “Tjonge, dit had ik eerder willen meemaken.” En voor uw verslaggever werd duidelijk dat literatuuronderwijs op het Felisenum breed en serieus is.