‘Klas 6 muziek’ presenteert topavond

Op vrijdagavond 12 april werd in onze aula het jaarlijkse eindproject van klas 6 muziek gepresenteerd. Dit project is het laatste schoolexamen (SE) dat de leerlingen doen, voordat ze hun centraal examen (CE) ingaan. Ik houd het simpel: hun opdracht is een concertavond te organiseren.

En – ja hoor – net als voorgaande jaren blijkt het vak muziek op onze school geen ondergeschoven kindje te zijn. Sterker nog: ik heb deze avond weer uitvoeringen gehoord die me én intellectueel én emotioneel diep raakten. Ik vind dat bijzonder, omdat ik jaren in de professionele klassieke-muzieksector heb gewerkt (nee, niet als musicus, wel als organisator) en dus een beetje ‘verwend’ ben.

Ik ga geen hoogtepunten opsommen. Dat zou de groepsprestatie geen recht doen. Ik ga wel de docent een groot compliment geven: Aswintha Weidema – onthoud die naam – kan jongeren (en BTW ook volwassenen) tot grote hoogte opstoten.

Geniet van de hier gepubliceerde foto’s: beelden zeggen soms meer dan woorden.

 

Jaap Breukel, docent Nederlands en voormalig concertorganisator