Klas 4 in het rivierengebied

De aardrijkskundeleerlingen uit klas 4 stapten woensdag vroeg in de ochtend in de bus naar de Hogeschool Hall Larenstein in Velp. We werden verwelkomd in het mooie gebouw door Dan Assendorp, docent Aardwetenschappen, Landschapsecologie en Cultuurlandschap, en Land- en Watermanagement. Deze docent kan goed vertellen en weet bijzonder veel over het rivierengebied. We kregen eerst een college, waarna we de theorie moesten toepassen op een casus waarin we ons moesten voorstellen dat het waterpeil in de rivier extreem hoog stond en een dijkdoorbraak werd gevreesd. Op welke plek moest de dijk gecontroleerd worden doorgestoken om zo min mogelijk doden en schade te veroorzaken? Wat kwam onder water te staan: een recreatiegebied of een woonwijk? Elke groep maakte zijn eigen afwegingen.

Na de theorie was het tijd om het gebied in te gaan en het stromende water van de Nederrijn, de kribben, de uiterwaarden, de zomer- en de winterdijk in het echt te bekijken. Ook buiten in het veld wist onze docent de grote groep leerlingen veel bij te brengen over de vorming en de functies van het gebied in het verleden, heden en de toekomst.

In het kader van het project ‘Ruimte voor de Rivier’ is veel geïnvesteerd in de veiligheid van het gebied, daarom bezochten we ook het verdeelwerk van Pannerden. Dit bouwwerk kan er bij hoogwater voor zorgen dat het water van de rivier bij hoog water beter verdeeld kan worden en haalt daarmee wat druk van de dijken.

Het was broeierig warm weer en na zo’n dag liepen wij bijna over van de informatie: tijd om alles goed te laten bezinken en weer terug te rijden richting de kust.

Femke Ouwehand
Docent Aardrijkskunde