AD(H)D / ASS

De zorgcoördinator en een zorgdocent adviseren en ondersteunen leerlingen, ouders en mentoren op het gebied van problematiek voortkomend uit een diagnose als AD(H)D of ASS (Autisme Spectrum Stoornis).

Onder leiding van de zorgcoördinator vergadert de zorgdocent over de beste begeleiding van de deze leerlingen. Beiden onderhouden, naast de mentoren, contact met de ouders waar het de beperking van hun kinderen betreft. Verder overleggen zij met de trajectbegeleider, die hun advies geeft over het begeleiden van de leerlingen.

Er is vooral aandacht voor problemen op het gebied van plannen en organiseren. Tevens schakelt de zorgdocent indien nodig, de mentoren en vakdocenten van de leerlingen in, bijvoorbeeld voor extra tijd bij een repetitie of een speciale plaats in de klas.
Begeleiding op het gebied van AD(H)D en ASS wordt verzorgd door mevrouw M. Jeliazkova.