Begeleiding eerste leerjaar

Op het Gymnasium Felisenum komen leerlingen terecht die het gymnasiumniveau aan kunnen. Dat wil niet zeggen dat alles bij elke leerling als vanzelf via een leien dakje verloopt. Op onze relatief kleine school zijn de lijnen erg kort en kunnen we veel extra’s bieden om leerlingen te begeleiden.

Mentor

Elke klas heeft een mentor die de leerling in de gaten houdt wat schoolprestaties betreft. De mentor is het eerste aanspreekpunt bij overleg tussen thuis en school en probeert problemen met schoolresultaten of sociaal-emotionele problemen met de leerling op te lossen. In de eerste klas geeft de mentor ook studie- en mentorlessen, waarin leerlingen een optimale studie-aanpak aanleren en hun plek binnen de school leren vinden. Bij dat laatste krijgen leerling en mentor hulp van een groepje vijfdeklassers die als loodsen voor de eersteklassers fungeren. De mentor is dus de aangewezen persoon om problemen te signaleren en te kijken waar extra begeleiding nodig is.

Extra begeleiding

Bij tegenvallende resultaten voor een bepaald vak kan een leerling hulp krijgen van een tutor, een leerling uit een hogere klas die goed is in dat vak. Als het gaat om algemene studievaardigheden of een aantal tegenvallende vakken kan de huiswerkklas op onze school uitkomst bieden.

Zorg

Extra begeleiding in de vorm van zorg is bijvoorbeeld nodig voor leerlingen met een lichamelijke beperking, leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum of leerlingen met dyslexie of faalangst. Daarnaast kunnen leerlingen extra begeleiding nodig hebben bij problemen thuis of bij motivatieproblemen, al of niet van tijdelijke aard.

Het Felisenum beschikt over een deskundig zorgteam, aangevoerd door de zorgcoördinator die daarbij soms geassisteerd wordt door de trajectbegeleider. Diverse personeelsleden hebben zich gespecialiseerd in verschillende vormen van begeleiding. Daarbij gaat het om zaken als: