Bovenbouw

Vanaf de vierde klas kiezen de leerlingen een van de vier profielen: Cultuur en Maatschappij (C&M), Economie en Maatschappij (E&M), Natuur en Gezondheid (N&G) en Natuur en Techniek (N&T). Extra keuzevakken zijn tekenen, muziek, filosofie, wiskunde D, en Natuur, Leven en Technologie (NLT).

meisjes2

De bovenbouw bereidt de leerlingen voor op een vervolgstudie aan de hand van de landelijke exameneisen, maar ook door andere activiteiten, waarvan de Italië- of Griekenlandreis een hoogtepunt genoemd mag worden.

Bovenbouw lessentabel klas 4 tot en met 6

VakKlas 4Klas 5Klas 6
Nederlands333
Latijn454
Grieks454
Frans233
Duits333
Engels332
geschiedenis233
maatschappijleer2
aardrijkskunde233
wiskunde A333
wiskunde B343
wiskunde C333
wiskunde D332
natuurkunde333
NL&T333
scheikunde333
biologie333
economie333
filosofie333
muziek333
tekenen234
lichamelijke opvoeding222*

* op halfjaarbasis