Cambridge Engels

cambridge-english_caeEen goede beheersing van de Engelse taal is ook voor onze leerlingen van het grootste belang, in het bijzonder voor een universitaire vervolgopleiding. Daarom bieden wij alle leerlingen extra onderwijs Engels aan, gericht op verbeterde spreek-, schrijf-, lees- en luistervaardigheid. Dit hogere niveau kunnen leerlingen verzilveren door middel van het afleggen van het examen voor het Cambridge Advanced Certificate of Cambridge Proficiency Exam, dat aan het einde van klas 5 afgenomen wordt.

Ter voorbereiding op het Cambridge Engels wordt in de onderbouw versterkt Engels aangeboden. In klas 4 beginnen de leerlingen zich voor te bereiden op het eigenlijke Cambridge-examen. Onze school heeft voor dit examen gekozen omdat de opleidingen van de universiteit van Cambridge wereldwijd erkend worden. Veel buitenlandse universiteiten vragen een Cambridge Certificate als extra toelatingseis.

engelsPer jaar worden meer dan 1,5 miljoen examens in 150 landen afgenomen. De correctie van deze examens door de Engelse universiteit is een garantie voor een standaard hoog niveau. Het Gymnasium Felisenum financiert het onderwijs Cambridge English (CAE en CPE) voor alle leerlingen, dat wil zeggen zowel de extra lesuren als de boeken. De kosten van het examen voor het Cambridge Advanced of Proficiency Certificate, ongeveer € 210, moeten door de leerlingen zelf betaald worden.

Hieronder vindt u meer informatie over
Cambridge Advanced en Proficiency English.
Terms and conditions
General regulations
Consent form