Contactouders

De oudervereniging heeft in 2009, samen met de school, de zogenaamde contactouderbijeenkomsten in het leven geroepen. Van elke klas wordt tijdens de mentoravond een ouder van de eerstejaarsleerlingen gevraagd om contactouder te worden voor die klas. De contactouders komen drie keer per jaar bijeen onder leiding van mw. drs. M. Tegelaar (leerjaarcoördinator klas 1 en 2).

De contactouder houdt contact met de andere ouders van de klas. Op deze manier kan de contactouder bespreekpunten verzamelen en terugkoppelen. Vanuit het bestuur van de oudervereniging wordt, samen met de vertegenwoordiger(s) van de oudervereniging en mw. drs. M. Tegelaar, over kwesties die leerlingen en ouders bezighouden van gedachten gewisseld.

Tijdens de bijeenkomsten worden de vragen van ouders besproken en beantwoord. Het verslag van de bijeenkomsten wordt naar alle ouders/verzorgers toegestuurd. Deze bijeenkomsten staan los van de contacten met de mentor, docenten en tien-minutengesprekken, ouderinformatieavonden, etcetera en zijn daardoor ook wat informeler. Het contactouderschap functioneert ten behoeve van de eerste twee schooljaren.

Aangezien de oudervereniging voornamelijk per e-mail met de ouders communiceert, is het van belang om de juiste e-mailadressen te hebben. Op de informatieavond voor de eerstejaarsleerlingen worden dan ook de e-mailadressen van de ouders gevraagd. Wijzigingen kunt u te allen tijde doorgeven via oudervereniging@felisenum.nl.