Decaan algemeen

De decaan begeleidt leerlingen bij het kiezen van profielen, vakken en vervolgopleidingen. Deze begeleiding geschiedt in nauwe samenwerking met docenten en mentoren.

De decaan is mw. drs. M.J.M. Kraanen

Vanaf de derde klas krijgen de leerlingen met de decaan te maken. De belangrijkste keuzemomenten zijn de profielkeuze in de derde klas en het kiezen van een vervolgopleiding in de zesde klas. De presentatie van mevrouw Kraanen over de profielkeuze in de derde klas van oktober 2016 staat hier.

Naast een aantal klassikale begeleidingslessen kan elke leerling te allen tijde een afspraak met de decaan maken voor een persoonlijk gesprek. Ook voor ouders die nadere informatie wensen m.b.t. de begeleiding van hun kind, is de decaan beschikbaar.