DELF

Onze school neemt deel aan het DELF netwerk en biedt de leerlingen in de bovenbouw de mogelijkheid om zich kandidaat te stellen voor het DELF Scolaire examen. DELF staat voor Diplôme d’études en langue française en is een door het Franse Ministerie van Onderwijs erkend diploma dat overeenkomt met het Europees Referentiekader voor de moderne vreemde talen van de Raad van Europa.

Ter voorbereiding op het examen worden er speciale ondersteuningslessen aangeboden waarin de kandidaten hun taalvaardigheden kunnen perfectioneren. De school financiert zowel de aanvullende lessen als de boeken. De kosten voor het examen (ongeveer €110) worden door de leerlingen zelf betaald.

DELF is een internationaal erkend diploma dat wordt gevraagd door veel Franstalige universiteiten als een toelatingseis voor buitenlandse studenten. Voor de leerlingen van onze school is het behalen van DELF een mooie verzilvering van hun kennis van de Franse taal.

Hier vindt u meer informatie over DELF Scolaire:                                                                                      

http://www.ciep.fr/

http://institutfrancais.nl/nl/het-frans-onderwijzen/het-delf-junior/

http://www.erk.nl/