Disclaimer

Via deze website stelt het Gymnasium Felisenum informatie beschikbaar over de mogelijkheden die onze school biedt en de activiteiten die er gebeuren. Wij besteden er de uiterste zorg aan om bezoekers voortdurend te voorzien van actuele, juiste en volledige informatie.

Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Het Gymnasium Felisenum is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het bezoeken van deze site of voor schade door een wijziging, onjuistheid of onvolledigheid in de verstrekte informatie, of door technische storingen. Ook geeft het Gymnasium Felisenum geen garantie met betrekking tot de inhoud van websites van derden die via hyperlinks of andere verwijzingen via deze website beschikbaar zijn en aanvaardt met betrekking tot die websites geen enkele aansprakelijkheid. Het auteursrecht op de inhoud, de huisstijl en de vormgeving berust bij het Gymnasium Felisenum.