Dyslexie

Aan het begin van het schooljaar wordt iedere leerling uit de eerste klas getest op dyslexie. Dit gebeurt door middel van een dictee en een uitgebreide toetsing op de computer. Bestaat bij ons het vermoeden van dyslexie, dan verwijzen wij door naar een gespecialiseerd bureau. Kinderen met dyslexie zijn van harte welkom op het Gymnasium Felisenum, mits zij een duidelijk vwo-advies hebben.

Als zij beschikken over een officiële dyslexieverklaring krijgen zij een kaart waarop zowel compenserende faciliteiten als eigen verplichtingen weergegeven zijn. Enkele van die faciliteiten zijn:

  • extra tijd voor het maken van toetsen
  • naast schriftelijke toetsing regelmatig mondelinge toetsing voor Engels, Frans en Duits
  • aangepaste beoordeling voor spelling

De dyslexie-indicaties worden verzorgd door mw. A. Eijgenberger.

Uitgebreide informatie over hoe het Gymnasium Felisenum omgaat met leerlingen met dyslexie vindt u in ons Dyslexiebeleid.