Huiswerkklas

In de huiswerkklas van het Gymnasium Felisenum kunnen leerlingen van de klassen 1 t/m 4 onder begeleiding huiswerk maken. De huiswerkklas is van maandag tot en met donderdag van 15.00 uur tot 17.00 uur open.


In de huiswerkklas worden eerste- en tweedeklassers geholpen bij de planning van hun huiswerk. De begeleiders overhoren ook het huiswerk en zien erop toe dat leerlingen op tijd met het voorbereiden van proefwerken en overhoringen beginnen. Derde- en vierdeklassers die hun huiswerk op school willen maken of die ondersteuning nodig hebben voor een bepaald vak kunnen ook gebruik maken van de huiswerkklas.

meisje4Wij verwachten van leerlingen in de huiswerkklas dat ze gemotiveerd zijn om hun werk te doen en dat ze rustig en zelfstandig door kunnen werken. Plaatsing in de huiswerkklas is de eerste maand op proef. Daarna wordt wederzijds bekeken of de leerling in de huiswerkklas op zijn/haar plaats is.

In de huiswerkklas zijn iedere dag docenten aanwezig. Zij kunnen de leerlingen ondersteunen op hun eigen vakgebied, maar kunnen ook met andere vakken helpen. Daarnaast is altijd een aantal bovenbouwleerlingen aanwezig om te assisteren.

De ouderbijdrage voor vier dagen per week bedraagt € 132,- per maand, voor drie dagen 105,– per maand en voor twee dagen € 77,50 per maand. Voor nadere informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met de coördinatoren van de huiswerkklas, de heer drs. C.S. Kuiper en mevrouw drs. P.F.E. Raby.