Feliklas (kennismakingslessen)

De eerste Feliklassen (kennismakingslessen) waren op donderdag 7 december 2017 en op donderdag 18 januari 2018. Je kon toen les krijgen in vijf verschillende vakken. De middag begon om 13.00 uur en was om ongeveer 15.30 uur afgelopen. Zelfs op 18 januari (de stormachtige dag) werd onze school ruim bezocht. De wind was gelukkig hier al een beetje gaan liggen.

Inmiddels (1 februari 2018) is besloten nog een keer kennismakingslessen te organiseren. Ze zullen gegeven worden op donderdag 22 februari 2018 van 13.00 tot ongeveer 15.00 uur. Opgeven voor deze middag kan bij mw. drs. M.J.M. Kraanen

kennismakingslessen 1kennismakingslessen 2

Tijdens de Feliklasmiddagen kon je alvast kennismaken met een aantal vakken die op het Felisenum gegeven worden. Zo kreeg je korte lesjes wiskunde, Latijn, Frans en filosofie en een kort lesje scheikunde.

Zijn er na de voorlichting en de kennismakingslessen nog twijfels, dan is de leerjaarcoördinator van klas 1 mw. ir. A. Schimmel beschikbaar voor nader overleg.

Het programma voor 18 januari zag er als volgt uit:

 

Groep I Groep II
13.00 uur Ontvangst.

Inschrijven op computer

Ontvangst.

Inschrijven op computer

13.20 -13.45 uur Klassieke talen Scheikunde
13.45 -14.10 uur Filosofie Frans
14.10 -14.35 uur Wiskunde Klassieke talen
14.35 -14.45 uur Pauze Pauze
14.45 -15.10 uur Frans Filosofie
15.10 -15.30 uur Scheikunde Wiskunde