Extra Feliklas (kennismakingslessen)

We hebben inmiddels 6 kennismakingsmiddagen gehad maar er zijn nog altijd basisschoolleerlingen die graag een middag naar onze school komen om deel te nemen aan een aantal minilesjes (o.a. Frans, wiskunde, Latijn) en meer willen weten over de vakken, docenten, andere leerlingen die al op deze school zitten of er ook naartoe willen komen etc. Daarom organiseren we nog een extra middag Feliklas op donderdag 28 februari vanaf 13 uur. Dat is nog voor de inschrijvingen starten op 6 maart. Twijfelt uw zoon of dochter nog? Schrijf haar/hem dan nog in voor 28 februari. U kunt dit doen door een mail te sturen naar  mevrouw Annemieke Schimmel, coördinator jaar 1 en 2.

kennismakingslessen 1kennismakingslessen 2