Keuze vervolgopleiding

Voor de leerlingen in klas 5 en 6 worden in oktober/november twee avonden georganiseerd, waarbij een groot aantal universiteiten en hogescholen over circa 150 opleidingen voorlichting komt geven. Deze avonden vinden plaats in het gebouw van Inholland te Haarlem en de leerlingen kunnen op beide avonden van maximaal vijf opleidingen een voorlichtingsronde bijwonen. Speciaal voor ouders is er op beide avonden een algemene voorlichting over studeren in het hoger onderwijs.

Leerlingen uit de klassen 5 en 6 worden een dag per schooljaar in de gelegenheid gesteld tijdens lestijd een universiteit of hogeschool te bezoeken, om zich bijvoorbeeld tijdens een open dag of meeloopdag te oriënteren op een vervolgopleiding.

In september is er voor ouders en leerlingen uit klas 6 een informatieavond, waarbij ondermeer een presentatie wordt verzorgd door de Informatie Beheer Groep. Allerhande praktische informatie over studeren komt hier aan de orde.

De leerlingen uit klas 5 en 6 worden uitgenodigd om met de decaan gesprekken te voeren over de voortgang van hun studiekeuze.