Leerlingorganen

Sinds het schooljaar 2016-2017 is er weer een leerlingenraad! De leerlingenraad praat over maatschappelijke problemen op school. Heb jij bijvoorbeeld een leraar die de kantjes eraf loopt of ben je het niet eens met het nieuwe proefwerkrooster?

Kleine en grote problemen worden tijdens tweewekelijkse bijeenkomsten besproken. Waarvan eens per maand met de rector. Vervolgens zal de leerlingenraad naar een oplossing zoeken waar iedereen tevreden mee is.

De leerlingenraad bestaat dit schooljaar uit:

Veerle van Daalen (klas 6)
Jurgen Otten (klas 6)
Sylvie de Reus (klas 6, voorzitter)
Bas Kijkuit (klas 4)
Izabella Voortman (klas 4)

Wij hopen je zo genoeg geïnformeerd te hebben, zo niet, via de volgende links kun je ons bereiken:

Facebook: leerlingenraad Felisenum

Instagram: leerlingenraad_felisenum

mail: leerlingenraad@felisenum.nl

of je kunt natuurlijk altijd persoonlijk naar ons toe komen!

Meden Agan

Elk jaar stellen initiatiefrijke leerlingen zich met een heuse campagne verkiesbaar als lid van het bestuur van onze leerlingenvereniging, de Meden Agan. De Meden Agan organiseert de jaarlijkse Sinterklaasviering en de schoolfeesten.

poolparty_01

De Meden Agan wordt dit schooljaar begeleid door de heren Rumping en Thoolen.

Volg Meden Agan ook via Facebook.

 

 

De Olympus

 

De Olympus is de schoolkrant van het Felisenum en hij bestaat nog steeds. Dat mag gerust een wonder heten in een tijdperk waarin veel papieren media het niet kunnen bolwerken en sommige scholen (niet de beste!) boeken en schriften in de ban willen doen.

De verschijningsdata en –frequentie van de Olympus laten zich moeilijk voorspellen, zelfs voor de redactie en de layoutploeg. We streven naar vijf nummers per jaar. Een overeenkomst met Ajax (een voetbalploeg) is dat elk jaar gewaardeerde, ervaren krachten vertrekken – in ons geval doordat ze slagen voor het eindexamen. Momenteel zijn de oudstgedienden Tessa de Boer en Lynn de Hart. Een voordeel is dat de jaarlijkse uitstroom jonge talenten de kans biedt op een basisplaats.

De Olympus geeft debutanten graag een kans, zowel schrijvers, dichters en journalisten in spe als tekenaars en fotografen. Wie iets moois of sensationeels voor ons heeft kan dat per mail naar ons opsturen. Beter nog, overhandig je bijdrage persoonlijk aan een van de redactieleden (zie foto) of aan dhr. Jaspers. Donderdag in de kleine pauze vergaderen we in lokaal 1 – kom gerust eens langs als je onze gelederen wilt versterken.

olympus