Medezeggenschapsraad

De MR van het Gymnasium Felisenum bestaat uit acht personen: vier personeelsleden (PG) (waarvan drie als vertegenwoordigers van het Onderwijzend Personeel en één als vertegenwoordiger van het Onderwijs Ondersteunend Personeel), twee ouders (OG) en twee leerlingen (LG).

De MR van het Gymnasium Felisenum is de komende periode als volgt samengesteld:

Marjolein Wal (PG, voorzitter en lid GMR)
Maartje Kraanen (PG, plaatsvervangend voorzitter)
Jordi Ditmar (PG en lid GMR)
Loes Breur (PG, secretaris)
Mariëlle Callenbach (OG, lid)
Marja Könning (OG, lid)
Britt de Vries (LG, lid)
Siska Hulsman (LG, lid)

De MR overlegt met en brengt advies uit aan de rector die optreedt namens het bevoegd gezag.

De vergaderingen starten om 18.00 en worden gehouden in het Felidroom (de docentenkamer).
De vergaderdata zijn:

8 oktober 2018
30 oktober 2018
6 december 2018
6 februari 2019
21 maart 2019
16 mei 2019
2 juli 2019

Voor een goedgekeurde versie van de notulen of de agenda voor de eerstkomende vergadering kunt u een mail sturen naar de medezeggenschapsraad