Medezeggenschapsraad

De MR van het Gymnasium Felisenum bestaat uit acht personen: vier personeelsleden (PG) (waarvan drie als vertegenwoordigers van het Onderwijzend Personeel en één als vertegenwoordiger van het Onderwijs Ondersteunend Personeel), twee ouders (OG) en twee leerlingen (LG).

De MR van het Gymnasium Felisenum is de komende periode als volgt samengesteld:

Martijn Bras (PG, voorzitter en lid GMR)
Maartje Kraanen (PG, plaatsvervangend voorzitter)
Michiel Bosman (PG, secretaris)
Roelie Steenhoek-Haak (PG, penningmeester)
Mariëlle Callenbach (OG, lid)
Arthur Vandewalle (OG, lid)
Britt de Vries (LG, lid)
Pepijn de Reus (LG, lid)

De MR overlegt met en brengt advies uit aan de rector die optreedt namens het bevoegd gezag.

De vergaderingen starten om 18.00 en worden gehouden in het Felidroom (de docentenkamer).
De vergaderdata zijn:

3 oktober 2017
22 november 2017
23 januari 2018
14 maart 2018
15 mei 2018
(10 juli 2018)

Voor een goedgekeurde versie van de notulen of de agenda voor de eerstkomende vergadering kunt u een mail sturen naar de medezeggenschapsraad