Olympus

De Olympus is de schoolkrant van het Felisenum en hij bestaat nog steeds. Dat mag gerust een wonder heten in een tijdperk waarin veel papieren media het niet kunnen bolwerken en sommige scholen (niet de beste!) boeken en schriften in de ban willen doen.

De verschijningsdata en –frequentie van de Olympus laten zich moeilijk voorspellen, zelfs voor de redactie en de layoutploeg. We streven naar vijf nummers per jaar. Een overeenkomst met Ajax (een voetbalploeg) is dat elk jaar gewaardeerde, ervaren krachten vertrekken – in ons geval doordat ze slagen voor het eindexamen. Momenteel zijn de oudstgedienden Tessa de Boer en Lynn de Hart. Een voordeel is dat de jaarlijkse uitstroom jonge talenten de kans biedt op een basisplaats.

De Olympus geeft debutanten graag een kans, zowel schrijvers, dichters en journalisten in spe als tekenaars en fotografen. Wie iets moois of sensationeels voor ons heeft kan dat per mail naar ons opsturen. Beter nog, overhandig je bijdrage persoonlijk aan een van de redactieleden (zie foto) of aan dhr. Jaspers. Donderdag in de kleine pauze vergaderen we in lokaal 1 – kom gerust eens langs als je onze gelederen wilt versterken.

olympus