Overgang van groep 8 naar klas 1

Van de vertrouwde basisschool naar een nieuwe middelbare school is natuurlijk een enorme overstap. Het Gymnasium Felisenum doet er van alles aan om die overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Informatieavond

Het begint met een informatieavond voor ouders van leerlingen in groep 8. Een aantal dagen later is de Open Dag. Op deze dag kunnen leerlingen uit groep 7 en 8 de school bekijken, de sfeer proeven en proeflesjes volgen. Later in het jaar volgen de kennismakingslessen. Deze lessen zorgen ervoor dat de toekomstige eersteklassers een idee krijgen van de vakken en de manier van lesgeven. Daarnaast zijn deze lessen uiteraard ook enthousiasmerend bedoeld: nog een paar maanden groep 8 en dan staat dit je allemaal te wachten. Vlak voor de vakantie is er nog een middag waarop de leerlingen hun nieuwe klas en mentor leren kennen. Alle praktische zaken passeren dan tevens de revue.
Meer weten over: Informatieavond

Starten in september

Na de zomervakantie gaat het allemaal echt van start. De eerste paar dagen van het schooljaar staan puur in het teken van kennismaken met elkaar, de school, de mentor, de vakken, de docenten en alles wat er op je afkomt als je naar een nieuwe school gaat. Leerlingen uit klas 5 begeleiden iedere eerste klas gedurende het eerste jaar. We noemen deze vijfdeklassers ‘loodsen’. Eersteklassers kunnen alles aan hun loods vragen, vertellen en spuien. Buiten de verschillende onderdelen van deze introductiedagen die op school plaatsvinden zijn er ook activiteiten die zich buiten de school afspelen. Dit alles om een onderlinge band te creëren.

Begeleiding

Wanneer dan de eerste echte normale lesdagen beginnen, blijft steun en begeleiding een belangrijk aandachtspunt. Uiteraard is de mentor hierin heel belangrijk; die leert de eersteklassers leren, plannen, structureren, enzovoorts. Hiervoor zijn de mentorbegeleidingsuren. Sociale vaardigheden en soortgelijke onderwerpen komen daarin ook aan bod.
Na een aantal weken is er een informatieavond voor de ouders. Zij maken dan onder andere kennis met de mentor van hun zoon of dochter. De mentor zal van alles vertellen, bovendien is er uitgebreid gelegenheid tot het stellen van vragen.
Meer weten over: Begeleiding in het eerste jaar

en ook, samen feesten

Vlak voor de herfstvakantie is er een speciaal feest voor de eersteklassers om hun introductieperiode af te sluiten. De dag voor de kerstvakantie is er een kerstontbijt.
Naast deze specifieke avonden en evenementen zijn er ook zaken die gedurende het hele jaar speciaal voor de nieuwe leerlingen zo zijn: een aparte plaats voor de fietsen, een aparte aula voor de onderbouw om pauze te houden, een aparte gang om de jassen op te hangen en oplettende mentoren en docenten die ervoor zorgen dat de stap van de basisschool naar de middelbare school zo klein mogelijk is.