Passend onderwijs

Sinds 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Daarbij zijn een aantal dingen veranderd voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben om onderwijs te volgen. Ouders moeten bij de aanmelding vermelden dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft; de school kijkt dan in overleg met ouders en leerling of het die ondersteuning kan bieden. Is dat niet het geval, dan zoekt de school naar een andere school die de ondersteuning wel kan bieden.

Meer informatie treft u aan in het Felisenum ondersteuningsprofiel dat hieronder te downloaden is.

pdf