Manon Jacobs
24-09-2019

Manon Jacobs

Hallo ik ben Manon uit klas 3D en ik heb meegedaan aan het Verdiepingsproject. Het Verdiepingsproject is een opdracht voor leerlingen die iets extra’s willen doen tijdens de normale lessen. Deze leerlingen mogen gedurende tien weken twee keer per week een les missen voor hun project.

De eerste stap van je project is het kiezen van een geschikt onderwerp. Het is belangrijk dat je iets kiest wat je echt interessant vindt, want je gaat er veel tijd aan werken. Je mag helemaal zelf een onderwerp kiezen, of je mag een project kiezen van Bureau Talent (www.bureautalent.nl) waarbij je een beetje begeleid wordt in je onderzoek. Ik heb gekozen voor het onderwerp talen, omdat ik tweetalig ben opgevoed en ik hierdoor een interesse heb voor talen.

Daarna deel je het onderwerp op in deelonderwerpen en onderzoeksvragen waar je antwoord op gaat zoeken. Voor mij waren de deelonderwerpen: het ontstaan en de evolutie van taal, het schrift en de verspreiding van talen. Ik heb met name iets geleerd over heel andere soorten schriften, bijvoorbeeld een schrift waarbij ieder teken een lettergreep is of zelfs een heel woord (en niet zoals bij ons een klinker of medeklinker). Of iets over het ontstaan en beïnvloeden van de Europese talen en de grote rol hierin van de Europese geschiedenis (het Romeinse rijk, de grote volksverhuizing). Mijn antwoorden heb ik voornamelijk op internet gevonden, maar je kunt ook boeken lezen of zelf onderzoek doen.

De laatste stap is het schrijven van een verslag en het houden van een presentatie over je project. Het maken van de presentatie vond ik persoonlijk het lastigst. Bij het verslag schrijf je alles op wat je hebt geleerd, maar bij de presentatie vertel je kort en bondig de dingen die interessant zijn voor de mensen die komen luisteren.

Al met al was het een heel leerzame ervaring, want je leert niet alleen erg veel over je onderwerp, maar je leert ook hoe je zo’n project opzet. Bijvoorbeeld hoe je een goede planning maakt, hoe je de antwoorden op je vragen zoekt en hoe je het uiteindelijk opschrijft en presenteert. Ook ben ik tegen een paar dingen aangelopen, zoals het soms vergeten te noteren van de bronnen voor de bronvermelding en het aanhouden van mijn planning. Maar ook hier leerde ik uiteindelijk weer van. Ik vond het leuk om aan het verdiepingsproject mee te doen en ik zou het daarom ook zeker aanraden aan andere leerlingen die wat extra’s willen doen.

Lees hier meer over het Verdiepingsproject.

Iets extra’s doen is leuk en leerzaam.

Manon Jacobs
Leerling | Verdiepingsproject