Profielkeuze

In klas 3 starten we met de keuzebegeleiding. In een aantal lessen in december en januari worden leerlingen onder begeleiding van een van de decanen en/of de mentor gestimuleerd om na te denken over de vier profielen waaruit zij aan het eind van de derde klas een keuze zullen moeten maken.

De vier profielen zijn:

  • Cultuur & Maatschappij (CM)
  • Economie & Maatschappij (EM)
  • Natuur & Gezondheid (NG)
  • Natuur & Techniek (NT)

profielkeuze Felisenum (presentatie mevrouw Kraanen)

Naast deze vier profielen dient ook een keuze te worden gemaakt uit een aantal profielkeuzevakken en eventuele extra vakken.

Tijdens de bovengenoemde lessen wordt ook alvast vooruitgekeken naar vervolgopleidingen en beroepen die op de verschillende profielen aansluiten. In deze lessen komen vragen aan de orde als “Wat vind ik leuk/interessant? Waar ben ik goed in? Wat past bij mij?” Daarbij wordt ondermeer gebruik gemaakt van een interessetest. Ook wordt er aandacht besteed aan nuttige internetsites, waar leerlingen informatie kunnen vinden over studies en beroepen.

Naast de klassikale begeleidingslessen heeft elke derdeklasser in januari/februari een individueel gesprek, waarin persoonlijke interesses en kwaliteiten besproken worden.

De voorlopige profielkeuze wordt eind februari gemaakt, de definitieve profielkeuze begin april. Heeft de leerling eenmaal een profiel met bijbehorend vakkenpakket gekozen, dan kan dat slechts in een beperkt aantal gevallen zonder studievertraging veranderd worden. Het is daarom van groot belang dat de keuze weloverwogen gemaakt wordt.

Voor ouders is er in oktober een voorlichtingsavond over de profielkeuze. Op 7 februari 2017 vindt de studie- en beroepenavond plaats voor de leerlingen van klas 3 tot en met 6. Oud-leerlingen komen hier aan het woord over studie en beroep.