Schoolgids Felisenum 2023-2024

bevoegd om een passende sanctie op te leggen. In geval van schending van het alcohol- en drugsverbod geldt een zero tolerance beleid. In dergelijke gevallen wordt minimaal over- gegaan tot oplegging van een schorsingsmaatregel naast het doen van aangifte bij de politie indien sprake van het bezitten of gebruik van drugs op school (en/of het schoolterrein). Het handelen in drugs levert grond voor verwijdering van school op. Vorengenoemde maatregelen zijn van overeenkomstige toepassing indien deze overtredingen worden geconstateerd tijdens schoolexcursies, reizen en andere schoolactiviteiten. Tijdens schoolexcursies, reizen en schoolactiviteiten kunnen leerlingen die zich schuldig maken aan één of meer overtre- dingen terstond worden uitgesloten en naar huis worden gestuurd. De daarmee gemoeide kosten komen voor reke- ning van de ouders/verzorgers van de betreffende leerling. Schorsen en verwijderen In uitzonderlijke omstandigheden kan het bevoegd gezag besluiten een leerling te schorsen of te verwijderen. Definitieve verwijdering van een leerling vindt plaats nadat het bevoegd gezag ervoor heeft zorggedragen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. De maatregelen rondom schorsen en verwijderen zijn opgenomen in het protocol schorsen en/of verwijderen van de OSZG. Dit protocol is te vinden op de website van het Gymnasium Felisenum én op de website van de OSZG. Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld De Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia, waartoe de school behoort, kent een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Deze meldcode is te vinden op de website van de school. Aandachtsfunctionaris binnen het Felisenum is Carolien Christiaanse, ondersteuningscoördinator. Integriteitscode De Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia kent ook een integriteitscode. Leerlingen en medewerkers moeten de daarin omschreven kernwaarden hanteren. De integriteitscode is te vinden op de website van de school. 34 Schoolgids 2023-2024 Het Gymnasium Felisenum

RkJQdWJsaXNoZXIy NjQzNTk=