Toetsing & bevordering

Leerlingen ontvangen de cijfers van hun proefwerken en toetsen uiterlijk binnen twee weken na afname. Gedurende het hele schooljaar zijn de cijfers van de leerlingen ook via Magister te raadplegen. Aan het einde van ieder trimester (begin december, medio maart en begin juli) ontvangt iedere leerling bovendien een rapport met de cijfers van alle vakken.

Ook de mentor houdt de voortgang van de leerlingen in de gaten. Indien daartoe aanleiding is, neemt de mentor contact op met de ouders.

Kort na het uitreiken van de rapporten vinden de docentenspreekuren plaats, waarop ouders de gelegenheid hebben om een of meer docenten individueel te spreken. Daarnaast kunnen ouders, indien daartoe aanleiding is, altijd een afspraak maken met de mentor of de leerjaarcoördinator.

De bevorderingsnormen staan op pagina 14, 15 en 16 van de schoolgids.