Tutoren

Voor leerlingen die een bepaald vak moeilijk vinden of daar achterstanden in hebben, bestaat de mogelijkheid ondersteuning te krijgen van een tutor. De desbetreffende leerling krijgt dan hulp van een leerling in de hogere leerjaren.

meisje6Tutoren ontvangen een kleine financiële bijdrage voor hun inzet. Het aanvragen van een tutor voor een vak gebeurt via de vakdocent en de mentor. De leerling spreekt direct met de tutor af op welk moment de hulp geboden wordt. Meestal spreken leerling en tutor af op school na de lesdag.