Unesco-school

Het Gymnasium Felisenum is sinds oktober 2013 officieel een Unesco-school. Hiermee geeft de school aan dat zij haar leerlingen wil opleiden tot verantwoordelijke wereldburgers met een brede kijk op de wereld die aansluit bij de doelstellingen van Unesco: internationale verbondenheid, verdraagzaamheid en solidariteit.

unescoDe wereld wordt steeds kleiner door globalisering. Het onderwijs bij het Felisenum wordt daarom ook steeds meer grensoverschrijdend, om er zo voor te zorgen dat de leerlingen gemakkelijk op internationaal niveau kunnen functioneren.

UNESCO, de VN-organisatie voor onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie, bestrijdt armoede, bevordert duurzame ontwikkeling en stimuleert de interculturele dialoog. Op deze manier bouwt ze aan de noodzakelijke randvoorwaarden voor vrede. UNESCO-scholen ondersteunen deze missie: ze maken hun leerlingen vertrouwd met het UNESCO-gedachtegoed en dragen zo hun steentje bij aan vrede en verdraagzaamheid. Momenteel zijn er 24 Unesco-scholen in Nederland. Wij maken deel uit van een wereldwijd netwerk van ruim 9700 scholen, variërend van lager onderwijs tot HBO.

Unesco hanteert vier thema’s. Deze worden wereldwijd ingezet om meer begrip voor elkaars land en cultuur te krijgen en om zo de wereldvrede te bevorderen:

  • Vrede en mensenrechten
  • Intercultureel leren
  • Wereldburgerschap
  • Duurzaamheid

Wilt u meer informatie? Kijk op www.unescoscholen.nl of op www.unesco.nl of download hieronder het complete beleidsplan.
pdf