Vertrouwenspersonen

De school heeft vertrouwenspersonen voor leerlingen. Zij zijn aangesteld om als aanspreekpunt te fungeren indien er sprake is van klachten of problemen van vertrouwelijke aard. Dit kunnen problemen zijn die spelen in de schoolsituatie, de thuissituatie of de persoonlijke levenssfeer van de leerling. De vertrouwenspersonen zullen in ernstige gevallen doorverwijzen naar erkende hulpinstanties.
De vertrouwenspersonen zijn:

 

 Mw. ir. A. Schimmel

 Ir. F. Welling

De Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia heeft een externe vertrouwenspersoon voor al die meldingen die niet bij de vertrouwenspersonen van de school zelf kunnen plaatsvinden. De vertrouwenspersonen van de school zijn met name bedoeld voor meldingen door leerlingen. Indien ouders of medewerkers zich willen wenden tot de externe vertrouwenspersoon dan kunnen zij contact opnemen met het bestuurssecretariaat van de Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia: mw. mr. Y. Brandenburg, telefoon 023-5517147. Informatie over de externe vertrouwenspersoon is tevens te vinden op de site van de OSZG.