Zorg

Op onze school proberen we een leef- en werksfeer te scheppen waarin iedereen zichzelf kan zijn en waarin iedereen zich zo goed mogelijk kan ontplooien, naar haar of zijn eigen aard. Het gaat erom dat ieders specifieke talenten zo kunnen worden ontwikkeld, dat daarmee geleerd wordt op eigen wijze te kunnen functioneren in de samenleving.

Ouders die over de studieresultaten of over zich voordoende problemen van hun kind in het schoolleven willen spreken, kunnen zich het best wenden tot de mentor. Uiteraard kunnen de ouders ook contact opnemen met individuele docenten of met de leerjaarcoördinator. Telefonische afspraken kunnen gemaakt worden via de administratie.

Het Gymnasium Felisenum beschikt over een deskundig zorgteam. Soms heeft een leerling extra zorg en begeleiding nodig bij een specifiek probleem, zoals dyslexie, faalangst of een lichamelijke handicap. Dit zorgteam dat zich buigt over deze leerlingen wordt aangevoerd door onze zorgcoördinator, mw. drs. J. Bosman. In de rapportvergaderingen en coördinatorenoverleggen worden problemen bij leerlingen gesignaleerd en zo nodig verwijzen wij door naar de zorgcoördinator van het zorgteam. Meer informatie over hun expertise vindt u in dit websitemenu.

Alle mail betreffende de zorg kan verstuurd worden naar mw. drs. J. Bosman.