Schoolgids Felisenum 2021-2022

• Het dragen van hoofddeksels in de klas is niet toegestaan; de rector kan hierop een uitzondering maken. • Het gebruik van mobiele telefoons/oortjes in de lokalen en in de mediatheek is in principe verboden, tenzij de docent of (in de mediatheek) een toezichthouder anders beslist. Het gebruik van mobiele telefoons elders in de school is toegestaan, mits daarbij anderen geen overlast wordt bezorgd en de privacy van anderen wordt gerespecteerd. De schoolleiding kan bij overtreding van deze regels overgaan tot het tijdelijk in beslag nemen van de mobiele telefoon. Voor overtreding in de les geldt het volgende: indien een leerling ondanks nadrukkelijk verbod toch gebruik maakt van zijn mobiele telefoon kan de leerling wel verplicht worden zijn mobiele telefoon in te leveren. Deze wordt vervolgens door de docent, voorzien van een briefje met de naam van de leerling, afgegeven aan de conciërge. De mobiele telefoon wordt bewaard in een afsluitbare lade in de mediatheek. De leerling kan de telefoon dan om 16.30 uur weer bij de conciërge in de mediatheek ophalen. • Leerlingen mogen geen speakers/geluidsdragers binnen de school gebruiken. • Het is op school verboden om zonder toestemming foto-, film- of geluidsopnames te maken. • Fietsen worden uitsluitend in de daartoe bestemde rekken bij de school geplaatst. Bromfietsen mogen alleen op de daartoe aangewezen plekken worden geparkeerd. Fietsen en bromfietsen op het schoolplein is om veiligheidsredenen nadrukkelijk verboden. • Ook tijdens reizen, (meerdaagse) excursies en andere schoolactiviteiten gelden regels. Deze zijn vastgelegd in de procedure reizen, excursies en schoolactiviteiten. Een door de leerlingen te ondertekenen contract maakt onderdeel uit van deze procedure. Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld De Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia, waartoe de school behoort, kent een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Deze meldcode is te vinden op de website van de school. Aandachtsfunctionaris binnen het Felisenum is mw. drs. J.M. Bosman, zorgcoördinator. Integriteitscode De Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia kent ook een integriteitscode. Leerlingen en medewerkers moeten de daarin omschreven kernwaarden hanteren. De integriteitscode is te vinden op de website van de school. 32 Schoolgids 2021-2022 Het Gymnasium Felisenum

RkJQdWJsaXNoZXIy NjQzNTk=