Schoolgids Felisenum 2021-2022

3 Het Gymnasium Felisenum 4 Geschiedenis van het gymnasium 4 Profiel van het Gymnasium Felisenum 4 Prelisenum 5 Missie van het Gymnasium Felisenum 5 Gymnasiaal onderwijs 5 De vormende waarde van de klassieken 5 Praktisch nut en voordeel van klassieke kennis 6 Kunst en cultuur 6 Cambridge Engels 6 Goethe-Zertifikat B2 7 DELF Junior examen Frans 7 Organisatie van de school 7 Het Bevoegd Gezag 7 De schoolleiding 8 Medezeggenschapsraad 8 Leerlingenraad 8 Meden Agan 8 Ouders en school 9 Oudervereniging 9 Rapportages en docentenspreekuren 9 Ouderavonden 9 Overige informatievoorziening 9 Foto’s 10 Veiligheid 10 Schoolfeesten 11 Beschadiging, vermissing, kluisjes 11 Leerlingbegeleiding 11 Mentoren 11 Loodsen 11 Leerlingenzorg 11 Dyslexie en faalangst 12 Vertrouwenspersonen 12 Tutorsysteem 13 Decanaat 13 Studiebegeleiding 13 Klachtenregeling 14 Onderwijsorganisatie 14 Vakanties in het schooljaar 2021-2022 14 Verzuimbeleid 15 Aanvragen voor bijzonder verlof 15 Rooster en lestijden 15 50-minutenrooster 15 40-minutenrooster 16 Lessentabel klas 1 tot en met 3 16 Bevorderingsnormen onderbouw 16 Tweede Fase 17 Lessentabel klas 4 tot en met 6 18 Bevorderingsnormen bovenbouw 18 Cijferweging 19 PTA en eindexamen 19 Beroepsprocedure 19 Revisievergaderding 20 De Maatschappelijke Stage op het Gymnasium Felisenum 20 Onderwijskwaliteit 20 Kwaliteitsbeleid 20 Kwaliteitskaart 21 Resultaten 21 Een greep uit culturele activiteiten 22 Buitenschoolse activiteiten 22 Schooltoneel 22 Schoolnota 24 Regeling ouderbijdrage 24 Bestellen bij Slim 24 Excursies, projecten en leerlingenactiviteiten 26 De introductiedagen 27 Meden Agan 27 De oudervereniging 27 Lijsters 27 Engelse literatuur 27 Betaling 27 Spaarregeling Italië-/Griekenlandreis 27 Schoolboeken 28 Tekenmaterialen 28 Aanmelding 29 Inschrijving 29 Kennismaking 29 Leerlingenstatuut en huisregels 30 Orde in en om de school 30 Schoolpasje 30 Kluisjes 31 Mediatheek 31 Kopiëren 31 Leswisseling en tussenuren 31 Roken, alcohol en drugs 31 Overige gedragsregels 31 Meldcode kindermishandeling en huiselijkgeweld 32 Integriteitscode 32 Inhoud D E SCHOOL voor jou

RkJQdWJsaXNoZXIy NjQzNTk=