Schoolgids Felisenum 2021-2022

29 Schoolboeken De school kent een boekenfonds, dat gefinancierd wordt uit de rijksbijdrage. Alle leerlingen krijgen alle reguliere schoolboeken in bruikleen verstrekt uit dit boekenfonds. Hieronder vallen ook alle examenbundels. Boeken worden een aantal jaren gebruikt, behalve wanneer zij expliciet als ‘verbruiksboeken’ zijn aangemerkt. Leerlingen dienen dan ook zorgvuldig met hun boeken om te gaan. Bij beschadiging of vermissing worden de kosten aan de leerlingen of hun ouders in rekening gebracht. Aanmelding Toelatingscriteria Voor de toelating tot het Gymnasium Felisenum is het advies van de basisschool leidend: een vwo-advies betekent dat de leerling toegelaten kan worden. Bij een hoger toetsadvies van de Eindtoets ten opzichte van het schooladvies mag de basisschool het advies heroverwegen. In andere gevallen wordt nader onderzocht of toelating mogelijk is. Kennismaking met de school Op woensdag 26 januari 2022 is er om 19.30 uur in de school een voorlichtingsavond voor ouders van groep 8-leerlingen. Op deze avond introduceren enige docenten hun vak, wordt er voorlichting gegeven over de uitgangspunten en keuzes van de school en kunnen de ouders vragen stellen. Open dag Op zaterdag 29 januari 2022 is van 9.30 tot 13.00 uur de Open Dag voor aanstaande leerlingen en hun ouders. Op deze dag leiden leerlingen uit de eerste twee klassen alle bezoekers rond door de school en laten hen kennismaken met het gebouw. Alle docenten zijn op deze dag aanwezig om voorlichting te geven over het gymnasium in het algemeen en hun vak en de gebruikte lesmethodes in het bijzonder. In de aula wordt aandacht besteed aan de buitenschoolse activiteiten. Feliklas Op een aantal middagen komen de potentiële nieuwe leerlingen naar de school en krijgen dan van vijf vakken kennismakingslessen. Op deze manier leren ze de gang van zaken tijdens de lessen kennen. De data zijn: dinsdag 16 november, woensdag 8 december, donderdag 13 januari en woensdag 16 februari. Inschrijving De inschrijving vindt plaats op een aantal vaste dagen. Inschrijfmomenten voor het schooljaar 2022-2023 Woensdag 2 maart 2022: 14.00 – 17.00 uur Donderdag 3 maart 2022: 16.00 – 18.00 uur Maandag 7 maart 2022: 19.00 – 21.00 uur Kennismaking Na de aanmelding en toelating van de nieuwe leerlingen organiseert de school een kennismakingsmiddag voor de nieuwe leerlingen en hun ouders om hen voor te lichten over de gang van zaken na de zomervakantie. Regels 1. De boeken worden in bruikleen afgestaan: zij blijven het eigendom van de school en moeten aan het einde van elk cursusjaar worden ingeleverd. 2. De ouders zijn aansprakelijk voor vermissing of beschadiging voor zover deze uitgaat boven slijtage bij normaal gebruik. Tekenmaterialen Voor het vak tekenen wordt dit schooljaar aan de leerlingen van klas 1 tot en met 3 gevraagd zelf diverse tekenmaterialen aan te schaffen, met een richtbedrag van € 20. De leerlingen worden hierover voor aanvang van het schooljaar geïnformeerd. 28 Schoolgids 2021-2022 Het Gymnasium Felisenum

RkJQdWJsaXNoZXIy NjQzNTk=