Bijzondere les: Eropuit met aardrijkskunde
26-08-2020

Bijzondere les: Eropuit met aardrijkskunde

Tijdens de eerste les aardrijkskunde van het nieuwe schooljaar zijn we het bos in gegaan om de bodem nader te bestuderen. De regen mocht onze pret niet drukken. We hebben gezien dat de oorspronkelijke bodem van puur zand was, want we stonden in oude, nu afgevlakte duinen. We hebben ook gezien dat de bosbodem vol leven zit en dat daardoor continu nieuwe bodem wordt gemaakt. Samen met de regen en de aanvoer van organisch materiaal van de plantengroei ontstaat er daardoor in de bodem een profiel met humus, armere grond enzovoorts. De komende tijd gaan we ons verder verdiepen in de bodems van verschillende landschapszones in de wereld.

Gerard Rumping en Marieke Hobbes