Veel gestelde vragen

Ja, het VWO wordt opgedeeld in gymnasium en atheneum. Het is beide VWO-niveau, maar het gymnasium op het gymnasium krijg je ook klassieke talen en staat een brede ontwikkeling centraal.

In de onderbouw heb je Latijn én Grieks. Grieks vanaf klas 2 en Latijn al vanaf klas 1. Je kiest in de bovenbouw meestal één van deze klassieke talen, maar je kunt er ook voor kiezen om ze allebei te blijven volgen. Ter vergelijking: op het atheneum volg je in de bovenbouw verplicht een andere moderne vreemde taal (zoals Frans of Duits).

Je komt veel te weten over hoe onze westerse cultuur tot stand is gekomen. Daarnaast zijn er in onze leefwereld veel verwijzingen naar het oude Rome/Griekenland. Deze leer je herkennen en begrijpen. Door het leren begrijpen van een oude taal als het Latijn of Grieks ga je veel overeenkomsten zien tussen de andere westerse talen.

Wij laten leerlingen met een VWO-advies toe. Heb je een HAVO/VWO-advies dan volgt er eerst een gesprek om te kijken waarom je graag gymnasium wil doen, of je executieve vaardigheden voldoende op orde zijn en wat de reden is dat het PO een HAVO/VWO-advies geeft. Ouders kunnen dit gesprek aanvragen bij de afdelingsleider onderbouw, mevrouw Bosman.

Leerlingen met dyslexie vinden een gymnasiumopleiding vaak erg zwaar. Vooral in de onderbouw, omdat je dan in klas 2 en 3 zes talen hebt. Daarbij is het op een gymnasium belangrijk dat je vlot kunt lezen. Is het leestempo erg laag dan gaan toetsen en huiswerk maken vaak te veel tijd kosten. Het kan dus wel, maar het hangt erg af van de vorm van de dyslexie. Daarbij hebben wij geen speciale dyslexieondersteuning binnen school. De mogelijkheid van voorleessoftware en voorleesboeken is wel inzetbaar en leerlingen kunnen bijvoorbeeld extra tijd krijgen bij toetsen.

Bij de aanmelding krijg je de mogelijkheid om aan te geven bij wie je graag in de klas wilt zitten. We houden daar rekening mee maar kunnen niet beloven dat alle wensen worden waargemaakt. Je mag ook een naam opgeven van iemand bij wie je liever niet in de klas zou willen zitten.

Ja, we proberen leerlingen uit dezelfde plaats of regio bij elkaar te zetten, zodat leerlingen makkelijk samen van en naar school kunnen fietsen.

Zie hiervoor op onze site onder “groep 8” de gedetailleerde informatie over de aanmeldprocedure.

Dan vraagt je basisschool via de mail zorg@felisenum.nl een MDO-gesprek aan. Dit moet voor januari.

Het Felisenum doet niet mee aan de lotingsprocedure van Haarlem. Er is eigenlijk altijd genoeg plek om alle leerlingen op te vangen die graag naar onze school willen komen.

Zeker! In klas 1 en 2 volg je bijvoorbeeld het vak Engineering, waar je allerlei technische vaardigheden leert. Houtbewerking, programmeren; er komt van alles aan bod! Ook in de bovenbouw zijn er veel mogelijkheden om de bètakant op te gaan.

Nee, wij hebben in de eerste week van het schooljaar wel drie hele leuke introductiedagen, maar geen kamp. Soms is er een mentor die een nachtje gaat kamperen met de eigen klas, maar dat is meestal verderop in het schooljaar.

Verdiepingsproject (onderbouw)
Greenpower (vanaf klas 3)
Toneel (vanaf klas 2 a 3)
Schaakclub (vanaf klas 1)
Wiskundeolympiade (alle klassen)
Meden Agan (vanaf klas 2)
Schoolkrant (vanaf klas 1)

Honours programme (bovenbouw)

Nee, deze vinden in de bovenbouw plaats. Dan ga je bijvoorbeeld naar Griekenland of Italië en ook naar Berlijn/Parijs/Edinburgh. Uiteraard zijn er in de onderbouw wel ook veel dagexcursies.

Leerlingen hoeven bij ons op school niet verplicht een eigen laptop of tablet te hebben. Op school hebben we een computerlokaal en laptopkar voor de lessen en een computergang en mediatheek met computers waar leerlingen zelf kunnen werken. In de les werken we uit boeken. We vinden het namelijk belangrijk om tijdens schooltijd de schermtijd van leerlingen niet onnodig te verhogen.

Wij hebben genoeg aanbod in de onderbouw om verdieping aan te brengen binnen de vakken. We versnellen en compacten niet.

Ja, dit is mogelijk voor leerlingen die met een MDO zijn aangemeld en voor leerlingen die al bij ons op school zitten en extra ondersteuning nodig blijken te hebben. De mentor kan dit aanvragen. Intensievere begeleiding dan 1x per week kunnen wij niet bieden.

Er is studiebegeleiding mogelijk na schooltijd. Dit is geen één-op-éénbegeleiding.