Meden Agan

Elk jaar stellen initiatiefrijke leerlingen zich met een heuse campagne verkiesbaar als lid van het bestuur van onze leerlingenvereniging, de Meden Agan. De Meden Agan organiseert de jaarlijkse Sinterklaasviering en de schoolfeesten.

poolparty_01

De Meden Agan wordt dit schooljaar begeleid door de heren Rumping en Thoolen.

Volg Meden Agan ook via Facebook.