Inschrijven

U kunt uw kind inschrijven op een van de volgende data:

  • woensdag 6 maart 2019 van 14.00 uur tot 17.00 uur
  • donderdag 7 maart 2019 van 16.00 uur tot 18.00 uur
  • maandag 11 maart 2019 van 19.00 uur tot 21.00 uur.

Wat neemt u mee.

  • Aanmeldingsformulier
  • Identiteitsbewijs van uw kind (ID of paspoort)
  • De namen van leerlingen bij wie uw kind graag in de klas wil

Werkwijze

De basis voor de inschrijving is het aanmeldingsformulier. Vooraf moet de basisschool van uw kind een deel van het formulier invullen en ondertekenen. U vult zelf het voor u relevante deel in. U neemt dit formulier mee, samen met andere documenten die genoemd zijn op het voorblad (indien van toepassing).

U en uw kind gaan na binnenkomst in de school naar de aula. Daar is een aantal tafels waar leerlingen uit de bovenbouw u te woord staan en een aantal zaken met u doornemen. Vervolgens gaan u en uw zoon/dochter met één van onze medewerkers naar een aparte ruimte om in te schrijven. Daar nemen wij het aanmeldingsformulier met u door en maken kennis met u en uw kind. We willen bijvoorbeeld graag weten waarom uw zoon/dochter voor het Felisenum heeft gekozen en of er leerlingen zijn bij wie uw kind graag in de klas wil. Ook nemen wij een aantal praktische zaken met u door. Na de inschrijving ontvangt u binnen afzienbare tijd u een brief thuis waarin wij u officieel meedelen of uw zoon/dochter is aangenomen. In standaardgevallen (het schooladvies is een zuiver vwo-advies) nemen wij uw zoon/dochter in principe altijd aan.

Toelating 1

Voor toelating tot het Gymnasium Felisenum is het advies van de basisschool leidend: een vwo-advies betekent dat de leerling toegelaten kan worden. Bij een havo/vwo-advies kunt u uw kind in maart aanmelden maar nemen wij nog contact op met de basisschool voor overleg. Het is verstandig bij een havo/vwo-advies vooraf contact op te nemen met mw. ir. A. Schimmel, coördinator klas 1.

Toelating 2

In het reguliere basisonderwijs zijn scholen verplicht een eindtoets af te nemen. Alle leerlingen van groep 8 maken de toets. Deze eindtoets meet de kennis die leerlingen hebben van taal en rekenen. Bij een hogere uitkomst van de eindtoets ten opzichte van het schooladvies moet de basisschool het advies heroverwegen. Dit betekent overigens niet altijd dat het advies verandert! Komt er uiteindelijk wel een definitief hoger advies (havo/vwo of vwo) en uw kind is nog niet bij ons ingeschreven, neem dan contact op met mw. ir. A. Schimmel, coördinator klas 1.

Regio-afspraken en officiële regelgeving

Voor de toelatingsprocedure van het VO Velsen kijkt u hier.
Voor de regelgeving rondom de eindtoets kijkt u hier.