Inschrijven

Na de kennismakingslessen en de Open Dag (zaterdag 2 februari 2019) volgen niet meteen de inschrijfmomenten. Uw kind en u zullen even tijd nodig hebben een beslissing te nemen. Misschien gaat u met uw kind ook nog ergens anders kijken. Iets meer dan een maand na de Open Dag zijn er drie inschrijfmomenten:

  • woensdag 6 maart 2019 van 14.00 uur tot 17.00 uur,
  • donderdag 7 maart 2019 van 16.00 uur tot 18.00 uur en
  • maandag 11 maart 2019 van 19.00 uur tot 21.00 uur.

Werkwijze

De basis voor de inschrijving is het aanmeldingsformulier. Vooraf moet de basisschool van uw kind een deel van het formulier invullen en ondertekenen. U vult zelf het voor u relevante deel in. U neemt dit formulier mee, samen met andere documenten die genoemd zijn op het voorblad (indien van toepassing). Voor de goede orde: een kopie van een ID-bewijs is bij ons niet noodzakelijk. Wij verwerken e.e.a. alleen met het BSN-nummer van uw kind.

U en uw kind gaan na binnenkomst in de school naar de aula. Daar is een aantal tafels waar leerlingen u te woord staan en de eerste afhandeling reguleren. Zodra u aan de beurt bent, gaan u en uw zoon/dochter met één van onze inschrijvers naar een apart lokaal of kantoortje om echt in te schrijven. Daar neemt ons personeelslid het aanmeldingsformulier met u door en maakt hij/zij kort kennis met u en uw kind. We willen bijvoorbeeld graag weten waarom uw zoon/dochter voor het Felisenum heeft gekozen en of hij/zij er zin in heeft om hier in september 2018 te beginnen. Vervolgens worden er nog wat praktische zaken verteld. Binnen afzienbare tijd krijgt u een brief thuis waarin wij officieel reageren of uw zoon/dochter is aangenomen. In standaardgevallen (het schooladvies is een zuiver vwo-advies) nemen wij uw zoon/dochter in principe altijd aan.

Toelating 1

Voor toelating tot het Gymnasium Felisenum is het advies van de basisschool leidend: een vwo-advies betekent dat de leerling toegelaten kan worden. Bij een havo/vwo-advies kunt u uw kind al in maart aanmelden en nemen wij contact op met de basisschool voor overleg. Het is verstandig in het laatste geval vooraf contact op te nemen met mw. ir. A. Schimmel, coördinator klas 1.

Toelating 2

In het reguliere basisonderwijs zijn scholen verplicht een eindtoets af te nemen. Alle leerlingen van groep 8 maken de toets. Deze eindtoets meet de kennis die leerlingen hebben van taal en rekenen. Bij een hogere uitkomst van de eindtoets ten opzichte van het schooladvies moet de basisschool het advies heroverwegen. Dat betekent overigens niet altijd dat het advies verandert! Komt er uiteindelijk wel een definitief hoger advies (havo/vwo of vwo) en uw kind is nog niet bij ons ingeschreven, neem dan contact op met mw. ir. A. Schimmel, coördinator klas 1.

Regio-afspraken en officiële regelgeving

Voor de toelatingsprocedure van het VO Velsen kijkt u hier.
Voor de regelgeving rondom de eindtoets kijkt u hier.

meisje6Introductiemiddag

Na de inschrijving en toelating organiseert de school een introductiemiddag voor de nieuwe leerlingen en hun ouders. Tijdens deze middag maken de leerlingen kennis met hun nieuwe klas en de mentor. Daarnaast ontvangen leerlingen en ouders informatie over de start van het schooljaar na de zomervakantie.

Nog steeds vragen over inschrijven?

Mocht u toch nog vragen hebben over de inschrijvingsprocedure, dan kunt u een e-mail sturen naar info@felisenum.nl of telefonisch contact opnemen met de administratie.