Inschrijven

Inschrijven

Wegens de coronamaatregelen ziet de aanmelding op het voortgezet onderwijs er dit jaar anders uit dan normaal. U kunt uw kind op twee manieren aanmelden:

  1. Aanmelden op school. Leest u in dat geval verder vanaf het kopje “digitale vooraanmelding.”
  2. Aanmelden per post. Indien u niet naar school wenst te komen, bijvoorbeeld vanwege gezondheidsredenen, kunt u het ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier met eventuele bijlagen via de post verzenden naar onze school. Zie hiervoor onze adresgegevens op de contactpagina. U kunt de gegevens ook e-mailen naar info@felisenum.nl. De aanmelding per post / mail moet uiterlijk op maandag 15 maart bij ons binnen zijn. U krijgt een ontvangstbevestiging en de leerjaarcoördinator (dhr. Van Schie) zal tussen 15 en 22 maart contact met u opnemen om eventuele aanvullende vragen te beantwoorden.

Digitale vooraanmelding

Indien u uw kind op school wilt aanmelden, dient u hiervoor een tijdsslot van vijftien minuten te reserveren middels onderstaand formulier. U ontvangt een automatische ontvangstbevestiging. Het is helaas niet mogelijk om op andere momenten te komen dan het gereserveerde tijdsslot. Daarnaast willen wij u graag wijzen op onze coronamaatregelen rondom de inschrijvingen:

  • Het inschrijven wordt gedaan door één ouder + kind.
  • Graag buiten wachten tot enkele minuten voor het ingaan van het tijdsslot.
  • U betreedt de school via de hoofdingang en volgt de in school aangewezen looproute. Na afloop verlaat u volgens de aangewezen looproute de school via de zij-ingang.
  • Vanaf het betreden van de school dragen zowel ouder als kind een mondkapje.
  • Houdt 1.5m afstand van personeel en leerlingen.

Verder neemt u bij het aanmelden het volgende mee:

  • Een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier (dit formulier ontvangt u van de basisschool).
  • Het advies van de basisschool.
  • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs (een ID-kaart of eigen paspoort (geen beschrijving) of een uittreksel uit het bevolkingsregister).

Vooraanmeldingsformulier