Inschrijven

 

Werkwijze

Als u bij ons op de inschrijvingsmomenten de school binnenloopt, krijgt u wat te drinken en wordt u vaak meteen en anders zo snel mogelijk geholpen. Zodra u aan de beurt bent, gaan u en uw zoon/dochter met één van onze inschrijvers naar een apart lokaal of kantoortje om echt in te schrijven. Daar worden de aanmeldingsformulieren doorgenomen en er wordt kort kennisgemaakt met uw kind. We willen natuurlijk bijvoorbeeld graag even weten van welke basisschool uw zoon/dochter komt, waarom hij/zij voor het Felisenum heeft gekozen en of hij/zij er zin in heeft om hier in augustus te beginnen. Vervolgens worden er nog wat praktische zaken verteld. Binnen afzienbare tijd krijgt u een brief thuis waarin officieel bevestigd wordt dat uw zoon/dochter is aangenomen.

Toelating

Voor de toelating tot het Gymnasium Felisenum is het advies van de basisschool leidend: een vwo-advies betekent dat de leerling toegelaten kan worden. Bij een hoger toetsadvies van de Eindtoets ten opzichte van het schooladvies mag de basisschool het advies heroverwegen. In andere gevallen wordt nader onderzocht of toelating mogelijk is. U kunt hiervoor contact opnemen met mw. ir. A. Schimmel, coördinator klas 1.

Voor de toelatingsprocedure van het VO Velsen kijkt u hier.

Inschrijfmomenten

De inschrijfmomenten op ons gymnasium zijn op de volgende data en tijdstippen:
–   Woensdag 7 maart 2018 van 14.00 uur tot 17.00 uur.
–   Donderdag 8 maart 2018 van 15.00 uur tot 18.00 uur.
–   Maandag 12 maart 2018 van 19.00 uur tot 21.00 uur.

meisje6Introductiemiddag

Na de inschrijving en toelating organiseert de school een introductiemiddag voor de nieuwe leerlingen en hun ouders. Tijdens deze middag maken de leerlingen kennis met hun nieuwe klas en de mentor. Daarnaast ontvangen leerlingen en ouders informatie over de start van het schooljaar na de zomervakantie.

Stel een vraag over het inschrijven

Mocht u vragen hebben met betrekking tot de inschrijvingsprocedure dan kunt u een e-mail sturen naar info@felisenum.nl of telefonisch contact opnemen met de administratie.