Contact

 

 

Van Hogendorplaan 2
1981 EE Velsen-Zuid‎
Tel: 0255 545710‎
e-mail: info@felisenum.nl

Absentie melden: via bovenstaand telefoonnummer. Zie ook de absentieregeling en het absentieformulier .

Voor aanmelden en inschrijven kijkt u hier.

Schoolleiding
Drs. M. Kemper, rector
mw. drs. I. Kallenbach
, conrector 

Voor het maken van een afspraak met de schoolleiding kunt u zich wenden tot de directiesecretaresse, mw. A.J.G. Hulsebosch-van Nieuwenhuyzen.

Leerjaarcoördinatoren
Leerjaren 1 & 2: mw. ir. A. Schimmel
Leerjaren 3 & 4: dhr. M.P.J. Bosman
Leerjaren 5 & 6: mw. drs. M.Tegelaar

Vertrouwenspersonen/Contactpersonen t.b.v. de klachtenprocedure

Mw. drs. P.F.E. Raby-Kühler
ir. F. Welling

Decaan

mw. drs. M.J.M. Kraanen

Mentoren

Overzicht

Zorgcoördinator

mw. drs. J.M. Bosman

Verzuimcoördinator

dhr. R. Mondelaars

Docenten
voorletter.achternaam@felisenum.nl

Administratie
mw. P. Bax-Brandenburg
mw. L.E.J.M. Breur-Huybers
mw. R.G. Steenhoek-Haak

Oudervereniging
mw.  A.Spanjaard, secretaris
Zie ook oudervereniging

Medezeggenschapsraad (MR)
mw. E.M. Wal MSc , voorzitter
Zie ook MR

Webredactie
dhr. M.P.J. Bosman MSc
dhr. M. Bras