header luchtfoto gymnasium felisenum gebouw

Oudervereniging

“De oudervereniging is dé plek om onderwerpen die leven bij de ouders en leerlingen van het Felisenum op de agenda te zetten.”

De oudervereniging op het Felisenum is een schakel tussen de schoolorganisatie aan de ene kant en ouders en leerlingen aan de andere kant. Het doel is bij te dragen aan een vriendelijk, stimulerend en veilig pedagogisch klimaat voor de leerlingen.

De oudervereniging vergadert enkele keren per jaar op school met de schoolleiding en denkt mee over de gang van zaken.

Eénmaal per jaar, meestal in november, vindt de algemene jaarvergadering plaats, waarvoor alle ouders/verzorgers worden uitgenodigd. In deze vergadering legt de oudervereniging verantwoording af over de afgelopen periode middels een jaarverslag en een financieel verslag m.b.t. de besteding van de jaarlijkse ouderbijdrage.

Tevens organiseert de oudervereniging, al dan niet samen met school, jaarlijks een thema-avond voor alle ouders en levert onder meer een bijdrage aan de Open Dag, Lustrumdag en diploma-uitreiking.

U kunt vragen en suggesties doorgeven aan leden van de oudervereniging of een e-mail sturen aan oudervereniging@felisenum.nl.

Leden van de oudervereniging:

Francien Gulickx, voorzitter
Hildegard Montsma, penningmeester
Marleen Wijker, secretaris
Robert Jongeling, algemeen bestuurslid
Er is een vacature voor algemeen bestuurslid