header luchtfoto gymnasium felisenum gebouw

Oudervereniging

De oudervereniging wil bij de ouders de belangstelling voor school bevorderen en is van mening dat betrokkenheid bij school een positieve bijdrage aan het schoolklimaat levert. Alle ouders zijn lid van de oudervereniging. Het bestuur wordt benoemd tijdens de jaarvergadering en elk lid kan zich daarvoor kandidaat stellen. De oudervereniging streeft ernaar de communicatie zoveel mogelijk via internet en e-mail te laten lopen.

De doelstellingen van de oudervereniging zijn vastgelegd in de statuten. De doelstellingen tracht het bestuur onder andere op de volgende wijze te bereiken:

  • Op regelmatige tijdstippen overlegt het bestuur met de schoolleiding. Hier kunnen door het bestuur zaken onder de aandacht van de schoolleiding worden gebracht. Voor de schoolleiding is het een mogelijkheid informatie uit te wisselen en de mening van ouders te toetsen.
  • Elk jaar, meestal in november, vindt de ledenvergadering plaats waar de leden kunnen reageren op het gevoerde beleid en waar door het bestuur verantwoording wordt afgelegd over het beleid.
  • De oudervereniging organiseert jaarlijks ten minste één thema-avond waarin een actueel thema wordt ingeleid door een daartoe uitgenodigde spreker. Deze avond kan worden gecombineerd met de jaarvergadering van de oudervereniging.
  • De oudervereniging levert onder meer een bijdrage aan de diploma-uitreiking, schrijversavond, introductiedagen en Lustrumdag.
  • De oudervereniging zet zich in om onderlinge contacten te stimuleren door middel van een jaarlijkse informele bijeenkomst voor bestuur en personeel.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u een mail sturen naar de oudervereniging.

Oskar Tijs, Bella Pover, Tino van der Giesen, Gabriëlle Feije, Sandra Kroezen-Schernstein, Annette Spanjaard.