Felisenum University Fossils
22-03-2024

Felisenum University Fossils

Tijdens week 13 van dit schooljaar zijn acht leerlingen uit de leerlagen 1 tot en met 3 aan de gang gegaan met het leven in het verleden. Zij hebben zich verdiept in fossielen aan de hand van diverse thema’s zoals het zoeken en conserveren van fossielen, de systematiek van dieren en planten en vervolgens catalogiseren en publiceren. Onder andere werd er gekeken naar fossiele haaientanden uit Marokko. Er werd gekeken welke soorten voorkwamen tijdens het Krijt en Tertiair. Ook werd onderzocht wat voor soort fossiele botten je kunt tegenkomen op het strand.

De cursus werd afgesloten met het uitreiken van een certificaat aan de deelnemers.

Lodewijk Reehorst