Bijzondere les: Ganzenborden 2.0
10-12-2019

Bijzondere les: Ganzenborden 2.0

Meneer Opmeer laat leerlingen in de onderbouw een historisch ganzenbord maken over de Romeinen, Gouden Eeuw of Tweede Wereldoorlog tijdens de geschiedenisles. Eerst maken zij een mindmap, tijdbalk en samenvatting van het hoofdstuk, en daarna verwerken ze deze informatie op het speelbord. Op deze manier werken leerlingen in groepjes zelfstanding en actief aan de lesstof. Als alle projectonderdelen volledig en goed zijn uitgewerkt, verdienen ze een paar bonuspunten die zij kunnen inzetten tijdens het SO of Proefwerk.

Naast het leren van historische gebeurtenissen en ontwikkelingen, verwerven de leerlingen ook andere vaardigheden tijdens dit project, zoals het maken van een digitale mindmap in MindMeister en een samenvatting in Word. Hiermee ontwikkelen zij hun digitale vaardigheden en een nieuwe leerstrategie. Tussentijds zijn er deadlines – zogenaamde milestones – waarin de verschillende projectonderdelen moeten worden aangeleverd. De leerlingen leren dus ook nog plannen en taakverdelingen maken.

Daarnaast werken de scholieren volledig zelfstandig in groepjes: de opdrachtsheet geeft precies aan waar de opdracht aan moet voldoen. Zo moet het ganzenbord uit een minimaal aantal vakjes bestaan waarbij een aantal hokjes een belangrijke historische gebeurtenis of ontwikkeling moet voorstellen uit het hoofdstuk. Hoe meer vakjes en hoe beter de kwaliteit van de bijgeleverde omschrijving, hoe meer punten zij kunnen krijgen. Als de leerlingen een goede mindmap, tijdbalk en samenvatting gemaakt hebben, dan kunnen ze deze info 1-op-1 overzetten op het ganzenbord. Hiermee ontwikkelen ze de vaardigheid kennis vergaren, verwerken en publiceren.

Stiekem leert het ganzenbord-project de leerlingen dus nog veel meer dan alleen een stukje geschiedenis.

Meneer Opmeer: “Een groot deel van de leerlingen vindt deze opdracht leuk, uitdagend en leerzaam. Maar sommigen vinden het ook erg veel werk. Leerlingen zijn gewend dat de docent vertelt wat en hoe ze moeten leren. In de beeldvorming staat een goede leraar voor de klas en luisteren de kinderen aandachtig. Ik zie dat volledig anders. Via Magister geef ik de instructie en de benodigde hulpmiddelen en vervolgens  laat ik de leerlingen in de klas direct stoeien met de opdracht. Ik observeer, faciliteer en via 1-op-1 gesprekken probeer ik de leerlingen in de juiste richting te sturen. Daarbij besteed ik niet alleen aandacht aan historische kennisverwerving, maar ook aan zogenaamde “life skills”, zoals samenwerken, communiceren, vragen durven stellen en om leren gaan met stress, onzekerheid en perfectionisme. Want wat heb je er later aan als je heel slim bent, maar niet lekker kan meedraaien in teamverband? Door leerlingen projectmatig te laten werken, probeer ik ze voor te bereiden op een maatschappij die in rap tempo verandert en vraagt om mensen die creatief en “out-of-the-box” kunnen denken. Op die manier probeer ik mijn steentje bij te dragen aan een toekomstbestendige kennissamenleving.