Klas 5 naar de Klucht van de Meulenaer
18-11-2022

Klas 5 naar de Klucht van de Meulenaer

‘Dat ghy niet wilt dat u gheschiet, en doet sulcks an een ander niet’

Amsterdam 1613. Huisvrouw Trijn Jans komt te laat bij de stad aan en vindt de stadspoort voor de nacht gesloten. Ze kan dus niet naar huis en klopt aan bij een nabije molenaarswoning waar Slimme Piet en zijn vrouw Aeltje Melis wonen. Ze mag blijven slapen, zij het in een stoel. Slimme Piet probeert Trijn Jans op slinkse wijze over te halen tot een nachtelijke vrijpartij maar de bedrieger komt bedrogen uit.

Als voorproefje voor een reeks lessen over de literatuur in de Renaissance bezocht klas 5 woensdag 16 november de Klucht van de Meulenaer van Gerbrand Adriaanszoon Bredero in het Crea Theater in Amsterdam, een hilarisch stuk waarin de seksuele toespelingen niet van de lucht waren. 75 leerlingen waren er getuige van hoe Trijn en Aeltje de handen ineensloegen en molenaar Piet het nakijken had. Hoewel Bredero en zijn tijdgenoten over het algemeen blijk gaven van een onkrampachtige houding tegenover seksualiteit was er aan moraliteit geen gebrek: ‘al siet men de luy, men kentse niet’.

Het stuk werd opgevoerd door De Kale, een toneelgezelschap dat zich gespecialiseerd heeft in het opnieuw onder de aandacht brengen en spelen van toneelstukken uit de Gouden Eeuw. Het bijzondere is dat de voorstelling geheel gesproken werd in zeventiende-eeuws Nederlands. Ook al konden ze misschien niet alles altijd woordelijk verstaan, vanwege de eenvoudige verhaallijn was dit voor de meeste leerlingen geen enkel obstakel maar juist een absolute meerwaarde. De rijkdom en spitsvondigheid van de taal van die tijd werd algemeen geroemd, ’t kan verkeren.

Willy Groot
Docent Nederlands