Evelien Bartman
24-09-2019

Evelien Bartman

Veel volwassenen vinden het jammer dat ze vroeger op school drie, vier, vijf of zelfs zes jaar Frans gevolgd hebben en toch amper een woord kunnen spreken op de Franse camping. Ze kunnen misschien hooguit een plekje voor hun tent reserveren en een broodje bestellen, maar dat is het dan wel. Dat ligt aan het feit dat spreekvaardigheid meestal niet bovenaan het lijstje staat van reguliere lesmethodes. En dat is zó jammer! Want juist een taal goed kunnen spreken is wat je wil! Daarom werken wij op het Felisenum met de methode AIM. Dat staat voor: Accelerated Integrated Method. Oftewel: versneld een taal leren met behulp van verschillende hulpmiddelen zoals gebaren, muziek en toneel.

In de hele onderbouw ligt de nadruk op luisteren, nazeggen en uiteindelijk zelf spreken. Vanaf de allereerste les spreken we alleen Frans tijdens de les. Dat doen we met behulp van gebaren. Als ik naar de klas zwaai en ‘bonjour’ zeg, begrijpen de leerlingen dat dat ‘hallo’ betekent. Grammatica zit in de gebaren verborgen. Zo maak ik bijvoorbeeld een snorretje met mijn vinger als ik wil aangeven dat een woord mannelijk is. Eigenlijk gebruiken we de gebaren alleen het eerste jaar intensief. Omdat de leerlingen zó snel leren, is het in het tweede jaar vrijwel niet meer nodig om de gebaren te maken. Frans spreken door zowel docent als leerlingen is dan de normaalste zaak van de wereld.

Vanaf de bovenbouw werken we niet meer met de methode AIM maar zien we wel de resultaten van de AIM-lessen. Op alle vaardigheden (lezen, luisteren, schrijven en spreken) scoren de leerlingen gemiddeld hoger dan leerlingen die volgens een reguliere methode les hebben gehad. Ook de examenresultaten van onze eerste volledig getrainde AIM-lichting (2018-2019) waren erg goed!

Zit je in groep 8 en ben je nieuwsgierig geworden naar AIM? Kom dan een proeflesje volgen tijdens de Feliklassen of op de Open Dag!

Een taal goed kunnen spreken, dat is wat je wilt.

Evelien Bartman
Docent