Bijzondere les: Posters maken zonder knippen en plakken
09-06-2020

Bijzondere les: Posters maken zonder knippen en plakken

Nu de vele lessen tijdelijk online plaatsvinden moeten ook de opdrachten online uitgevoerd worden. Voor de aardrijkskundeopdracht over de Nederlandse kust moesten leerlingen voorheen een stuk papier en andere tekenattributen halen bij de tekensectie. Dit jaar ging de vierde klas aan de slag met online posterprogramma’s.

De leerlingen moesten twee posters maken. Eén over de harde kust waarbij twee stukken kust vergeleken moesten worden bij de Afsluitdijk en de Oosterscheldekering. En één over de zachte kust waarbij o.a. gekeken moest worden naar de kustversterking (zandsuppleties) en natuurbeheer in de duinen.

De resultaten zijn zo leuk geworden dat de sectie aardrijkskunde dit volgend schooljaar waarschijnlijk ook weer op deze manier gaat doen!

Gerard Rumping en Marieke Hobbes
Sectie aardrijkskunde

poster dynamisch kustbeheer

poster harde kust

poster de zachte kust

Poster de kustwerken