Bijzondere les: Verplicht op je smartphone filmpjes kijken
31-01-2020

Bijzondere les: Verplicht op je smartphone filmpjes kijken

Wanneer vroeger de tv de klas in werd gerold klonk er luid gejuich. Movie time! Even iets anders dan de traditionele les. Anno 2020 heeft iedere leerling een smartphone en kan er veel vaker gebruikt worden gemaakt van video in de lessen.

Tijdens de lessen Nederlands wordt de smartphone ook ingezet door Mevrouw Eijgenberger. De leerlingen kijken in groepjes van 4 naar 4 verschillende documentaires over verschillende vormen van discriminatie. Het brievenproject met mensen in de samenleving die gediscrimineerd worden. Na het bekijken van de documentaires gaan de leerlingen met elkaar in gesprek over de vooroordelen en gevolgen daarvan. Vervolgens geven ze een samenvatting en een conclusie mee aan hun klasgenoten.

Een leerzame les met een maatschappelijk tintje.

leerlingen van het felisenum kijken documentaires tijdens de les